dbogdanski@wp.pl
ul. Grota Roweckiego 3, Tarnobrzeg

Zobacz nas:

AdwokatObrona oskarżonego w sprawach karnych

Obrona oskarżonego w sprawach karnych

Kancelaria Adwokacka w Tarnobrzegu zajmuje się świadczeniem profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa karnego, karnoskarbowego oraz prawa wykroczeń.

Występujemy w charakterze obrońców osób podejrzanych i oskarżonych, jak również pełnomocników pokrzywdzonych. Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w sprawach o przestępstwa jak i wykroczenia.

Prawo karne składa się z szeregu regulacji, które określają nakazy i zakazy postępowania, wskazują czyny uważane za przestępstwo, regulują sankcje w przypadku złamania przepisów oraz określają katalog kar i sposoby ich wykonania. 

W przypadku, gdy osobie zostały postawione zarzuty niezbędnym dla właściwej obrony jej interesów w postępowaniu przed policją, prokuratorem i sądem jest skorzystanie z usług adwokat karnisty. 

Nasza Kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych Naszych Klientów. 

Nasza Kancelaria Adwokacka w Tarnobrzegu w zakresie prawa karnego świadczy następującą pomoc:

 1. obronę oskarżonych przed sądami wszystkich instancji i na wszystkich etapach postępowania, tj. w:
 • postępowaniu przygotowawczym
 • postępowaniu sądowym
 • postępowaniu apelacyjnym
 • postępowaniu kasacyjnym
 • postępowaniu o wznowienie postępowania
 • postępowaniu o odroczenie wykonania kary
 • postępowaniu o przedterminowe warunkowe zwolnienie
 • postępowaniu o dozór elektroniczny
 • postępowaniu o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary
 1. reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych:
 • przygotowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • występujemy w imieniu Klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym
 • reprezentujemy pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, 
 • występujemy w imieniu pokrzywdzonych z wnioskami o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie,
 1. sporządzanie w imieniu Naszych Klientów wszelkich pism procesowych takich jak: zawiadomień, wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji, 
 2. udzielanie porad i konsultacji prawnych z zakresu spraw karnych i wykroczeniowych

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

https://adwokatbogdanski.pl/wp-content/uploads/2020/07/logo_adwokatbogdanski_04-4.png
ul. Grota Roweckiego 3, Tarnobrzeg
505 181 380
dbogdanski@wp.pl

Zobacz nas:

USŁUGI

 • sprawy cywilne
 • sprawy o podział majątku
 • sprawy o zasiedzenie i uwłaszczenie
 • sprawy o nabycie i podział spadku
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o ustalenie ojcostwa
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy z zakresu prawa pracy
 • sprawy o odszkodowanie
 • obrona oskarżonego w sprawach karnych
 • upadłość konsumencka
 • doradztwo restrukturyzacyjne

KONTAKT

ZASTANAWIASZ SIĘ NAD PROBLEMEM?
My pomyślimy o skutecznym rozwiązaniu.

 Copyright © Strony internetowe hdr.pl