dbogdanski@wp.pl
ul. Grota Roweckiego 3, Tarnobrzeg

Zobacz nas:

ADWOKAT TARNOBRZEGPodział majątku

Sprawy o podział majątku

Kancelaria Adwokacka oferuje fachową pomoc prawną dotyczącą spraw o podział majątku wspólnego

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Małżonkowie mogą przez umowę majątkową małżeńską, wspólność tę rozszerzyć, ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową.

Dopóki trwa wspólność majątkowa nie jest dopuszczalny podział majątku, żadne z małżonków nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w tym majątku lub w poszczególnych przedmiotach do niego należących. Podział majątku wspólnego, zarówno umowny, jak i sądowy, jest dopuszczalny dopiero od chwili ustania wspólności.

Wspólność majątkowa ustaje w skutek:

 • ustania małżeństwa na skutek śmierci jednego lub obojga małżonków,
 • rozwiązania małżeństwa przez rozwód,
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd z chwilą oznaczoną w wyroku,
 • orzeczenia separacji,
 • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,
 • orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Chcąc doprowadzić do podziału majątku wspólnego, należy złożyć do sądu rejonowego wniosek o podział majątku wspólnego. Właściwym miejscowo jest sąd rejonowy miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków, sąd spadku. W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w tym majątku oraz o tym, jakie wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty podlegają zwrotowi.

Nasza Kancelaria Adwokacka doradzi Państwu na każdym etapie podziału majątku wspólnego, pomożemy Państwu w negocjacjach ze stroną przeciwną, a jeżeli będzie to konieczne w trakcie całego postępowania przed sądem.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

https://adwokatbogdanski.pl/wp-content/uploads/2020/07/logo_adwokatbogdanski_04-4.png
ul. Grota Roweckiego 3, Tarnobrzeg
505 181 380
dbogdanski@wp.pl

Zobacz nas:

USŁUGI

 • sprawy cywilne
 • sprawy o podział majątku
 • sprawy o zasiedzenie i uwłaszczenie
 • sprawy o nabycie i podział spadku
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o ustalenie ojcostwa
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy z zakresu prawa pracy
 • sprawy o odszkodowanie
 • obrona oskarżonego w sprawach karnych
 • upadłość konsumencka
 • doradztwo restrukturyzacyjne

KONTAKT

ZASTANAWIASZ SIĘ NAD PROBLEMEM?
My pomyślimy o skutecznym rozwiązaniu.

 Copyright © Strony internetowe hdr.pl