dbogdanski@wp.pl
ul. Grota Roweckiego 3, Tarnobrzeg

Zobacz nas:

AdwokatSprawy o rozwód i separację

Sprawy o rozwód i separację

Proces rozwodowy jest jednym z najtrudniejszych postępowań i to nie pod względem proceduralnym, lecz ze względu na materię jakiej dotyka, albowiem przedmiotem rozważań sądu w postępowaniu rozwodowym jest ocena stanu więzi między małżonkami oraz sytuacji ich małoletnich dzieci.

Zgodnie z art. 56 kro jeżeli pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia każdy z małżonków może żądać aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli nie występują negatywne przesłanki rozwodowe, a mianowicie jeżeli rozwód nie będzie sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci, zasadami współżycia społecznego, albo jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny.

Podstawową przesłanką rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia miedzy małżonkami. Oznacza to, że jeżeli ustały więzi, tj. więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza (majątkowa), sąd może orzec rozwód. Co do zasady właściwym do orzeczenia rozwodu jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania pod warunkiem, że choć jedno z nich stale w nim przebywa. 

Negatywne przesłanki (przeszkody) do orzeczenia rozwodu to sytuacje gdy,  mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża na to zgody, chyba że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W sprawach rozwodowych sąd może orzec, iż:

 • winni są oboje małżonkowie,
 • winny jest wyłącznie jeden z małżonków,
 • rozwiązuje małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie małżonków.

Adwokat rozwodowy Tarnobrzeg

Pragnąc rozpoczęć postępowanie rozwodowe, w pierwszej kolejności należy przygotować pozew o rozwód spełniający ogólne warunki pisma procesowego. W pozwie należy precyzyjnie określić żądania pozwu, tj. czego domaga się powód. Najczęściej spotykane wnioski formalnie pozwu rozwodowego to:

 • orzeczenie rozwodu z orzekaniem o wyłącznej winie drugiego małżonka lub bez orzekania o winie,
 • orzeczenie o władzy rodzicielskiej (tj. pozbawienia, ograniczenia lub pozostawienia władzy rodzicielskiej) nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
 • orzeczenie o alimentach na rzecz dzieci,
 • orzeczenie o miejscu zamieszkania dzieci,
 • orzeczenie o kontaktach małoletnich dzieci z drugim rodzicem,
 • orzeczenie o alimentach na swoją rzecz;
 • orzeczenie o podziale majątku wspólnego,
 • orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • orzeczenie o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.

Pozew rozwodowy winien zawierać uzasadnienie, w tym wskazanie daty ustania wszelkich więzi między małżonkami. Nadto w pozwie należy powołać dowody, np.: dowód z zeznań świadków, dowody z dokumentów, dowód z opinii biegłych itd., mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Tarnobrzegu, odpowiemy na Państwa pytania oraz postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości związane z problematyką rozwodowej.

W trakcie konsultacji w naszej Kancelarii dowiecie się Państwo m.in.: jakie mogą być pozytywne przesłanki rozwodu, separacji, w jakich sytuacjach sąd nie orzeknie rozwodu, jakie czynniki wpływają na wysokość zasądzonych alimentów, jak w odpowiedni sposób napisać pozew rozwodowy. 

Jeżeli zaś zdecydujecie się Państwo na powierzenie naszej Kancelarii swoich spraw, pomożemy Państwu przejść przez ten trudny etap w sposób sprawny, szybki, dyskretny i możliwie jak najmniej uciążliwy.

Zapraszamy do kontaktu celem umówienia spotkania w siedzibie naszej Kancelarii Adwokackiej w Tarnobrzegu.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

https://adwokatbogdanski.pl/wp-content/uploads/2020/07/logo_adwokatbogdanski_04-4.png
ul. Grota Roweckiego 3, Tarnobrzeg
505 181 380
dbogdanski@wp.pl

Zobacz nas:

USŁUGI

 • sprawy cywilne
 • sprawy o podział majątku
 • sprawy o zasiedzenie i uwłaszczenie
 • sprawy o nabycie i podział spadku
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o ustalenie ojcostwa
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy z zakresu prawa pracy
 • sprawy o odszkodowanie
 • obrona oskarżonego w sprawach karnych
 • upadłość konsumencka
 • doradztwo restrukturyzacyjne

KONTAKT

ZASTANAWIASZ SIĘ NAD PROBLEMEM?
My pomyślimy o skutecznym rozwiązaniu.

 Copyright © Strony internetowe hdr.pl