dbogdanski@wp.pl
ul. Grota Roweckiego 3, Tarnobrzeg

Zobacz nas:

AdwokatSprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Częstym problemem w przypadku rozpadu małżeństwa lub konkubinatu jest kwestia uregulowania kontaktów rodziców z dziećmi. 

W sytuacji, gdy dziecko zamieszkuje na stałe u jednego z rodziców, rodzice dziecka sami mogą ustalić zasady kontaktu z synem czy córką. Jednakże, gdy w rodzice żaden sposób nie są w stanie się porozumieć o zasadach na jakich odbywać się będą kontakty decyduje sąd opiekuńczy. Postępowania zostaje wszczęte na wniosek jednego z rodziców. 

Postępowanie o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem wszczyna złożenie do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego wniosek. Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego lub na podstawie zawartej ugody, określi zakres i termin kontaktów jednego z rodziców z dzieckiem.

Sądem właściwym do rozpoznania spraw dotyczących kontaktów jest sąd opiekuńczy czyli sąd miejsca zamieszkania albo pobytu dziecka. W sytuacji, gdy nie ma porozumienia między rodzicami to sąd ustali kontakty w oparciu o opinię biegłych sądowych. Najczęściej sąd dąży do zapewnienia pewnej równowagi w kontaktach rodziców z dzieckiem, które dla prawidłowego rozwoju potrzebuje obojga rodziców.

Sąd może również zadecydować o ograniczeniu utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Kieruje się przy tym – co najważniejsze – dobrem dziecka, któremu mogą nie służyć np. spotkania czy zabieranie z domu.

 Sąd może także pozwolić na widywanie dziecka jedynie w obecności drugiego rodzica czy wskazanej osoby lub kuratora. 

Nasza Kancelaria Adwokacka udzieli Państwu szczegółowych informacji w zakresie regulacji kontaktów dziecka z rodzicami i pomoże w przeprowadzeniu sprawy sądowej na każdy jej etapie. 

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

https://adwokatbogdanski.pl/wp-content/uploads/2020/07/logo_adwokatbogdanski_04-4.png
ul. Grota Roweckiego 3, Tarnobrzeg
505 181 380
dbogdanski@wp.pl

Zobacz nas:

USŁUGI

 • sprawy cywilne
 • sprawy o podział majątku
 • sprawy o zasiedzenie i uwłaszczenie
 • sprawy o nabycie i podział spadku
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o ustalenie ojcostwa
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy z zakresu prawa pracy
 • sprawy o odszkodowanie
 • obrona oskarżonego w sprawach karnych
 • upadłość konsumencka
 • doradztwo restrukturyzacyjne

KONTAKT

ZASTANAWIASZ SIĘ NAD PROBLEMEM?
My pomyślimy o skutecznym rozwiązaniu.

 Copyright © Strony internetowe hdr.pl