dbogdanski@wp.pl
ul. Grota Roweckiego 3, Tarnobrzeg

Zobacz nas:

Adwokat Sprawy o zasiedzenie i uwłaszczenie

Sprawy o zasiedzenie i uwłaszczenie

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości to bardzo poważny problem dla osoby będącej w posiadaniu gruntu. W sytuacji gdy posiadacz nieruchomości nie dysponuje dokumentem, który potwierdzałby prawo własności do danej nieruchomości, najczęściej może to prawo uzyskać na dwa sposoby: poprzez zasiedzenie lub uwłaszczenie nieruchomości  w trybie Ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. 

Pomiędzy tymi postępowaniami występują pewne różnice, o których warto wiedzieć.

Zasadnicza różnica pomiędzy zasiedzeniem a uwłaszczeniem, to koszty sądowe obu postępowań. 

Wniosek o zasiedzenie podlega opłacie sądowej w kwocie 2 000 zł, natomiast wniosek o uwłaszczenie jest wolny od opłaty. Kolejna różnica dotyczy zobowiązań podatkowych albowiem  nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie jest opodatkowane podatkiem w wysokości 7% wartości nieruchomości, zaś nabycie nieruchomości przez uwłaszczenie nie podlega opodatkowaniu.

Kolejna różnice pomiędzy w/w postępowaniami występuje na gruncie przedmiotowym. Uwłaszczenie przysługuje wyłącznie rolnikom i dotyczy tylko nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Postępowanie to ma również swoje ograniczenia np. nie można uwłaszczyć się na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa. Tego rodzaju ograniczeń nie ma natomiast w przypadku zasiedzenia. Zasiedzieć można bowiem każdą nieruchomość, zarówno wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego, jak i nieruchomości nie przeznaczone na cele rolne.

W obu przypadkach nabycie własności nieruchomości następuje z mocy samego prawa. Zarówno dla zasiedzenia, jak i dla uwłaszczenia konieczne jest aby osoba władała nieruchomością jako posiadacz samoistny. Musi zatem przejawiać wolę posiadania nieruchomości dla siebie i manifestować tę wolę na zewnątrz. W skrócie zachowywać się jak właściciel.

W przypadku jakichkolwiek pytań co do oby wyżej opisanych postępowań prosimy o kontakt z naszą Kancelarią Adwokacką. 

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

https://adwokatbogdanski.pl/wp-content/uploads/2020/07/logo_adwokatbogdanski_04-4.png
ul. Grota Roweckiego 3, Tarnobrzeg
505 181 380
dbogdanski@wp.pl

Zobacz nas:

USŁUGI

 • sprawy cywilne
 • sprawy o podział majątku
 • sprawy o zasiedzenie i uwłaszczenie
 • sprawy o nabycie i podział spadku
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o ustalenie ojcostwa
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy z zakresu prawa pracy
 • sprawy o odszkodowanie
 • obrona oskarżonego w sprawach karnych
 • upadłość konsumencka
 • doradztwo restrukturyzacyjne

KONTAKT

ZASTANAWIASZ SIĘ NAD PROBLEMEM?
My pomyślimy o skutecznym rozwiązaniu.

 Copyright © Strony internetowe hdr.pl